Goed om te wetenAlgemeen

Ons werkgebied
eduplay.nl is leverancier van speelgoed, hulpmiddelen, educatief- en (aangepaste) speel-leer & oefenmaterialen. eduplay.nl levert alleen aan particulieren. Bij eduplay.nl is uw opdracht in goede handen.

Klantenservice, levering, herroeppingsrecht, kosten, terugbetalen

Klantenservice
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 11.00 uur en 17.30 uur: 0575-543139. U kunt uw vragen ook stellen via een e-mailbericht aan: info@prospecialwinkels.nl

Levering, levertijden
Levering geschiedt voor zover mogelijk uit voorraad. Voorraad artikelen worden vanzelfsprekend per omgaande verzonden, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen. Bij artikelen, waarvan bekend is dat deze niet binnen een termijn 2 werkdagen kunnen worden verzonden, vermelden wij het "spoedig weer op voorraad" icoontje. U kunt eventueel vooraf via e-mail navragen wat de te verwachte levertijd van een bepaald artikel is


Let op! EduPlay producten zijn niet altijd uit voorraad leverbaar, door de kleinschalige productie kan er sprake zijn van een levertijd van 4- tot  maximaal 8 weken. Nadat wij uw bestelling en betaling ontvangen hebben, informeren wij u zo spoedig mogelijk wanneer het artkel weer op voorraad is. Indien het door u bestelde artikel niet uit voorraad leverbaar is dan bevestigen wij uw opdracht met een leverdatum.

Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de goederen door of namens uw zelf. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met de goederen en de verpakking. U kunt de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover het nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw  herroepingsrecht gebruik maakt, moet u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons te verstrekken instructies.

Kosten in geval van herroeping
Indien u gebruik maakt van uw  herroepingsrecht, dan komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.

Retourzenden
Voor een goede administratie afhandeling  vragen wij u, alvorens u overgaat  tot terugzending van de goederen,, ons binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk, per brief, fax of e-mail, dit bij ons kenbaar te maken. Wij kunnen u dan behulpzaam zijn met adviezen op welke wijze u het beste de goederen kunt terugsturen.

Omruilen
Ingeval er sprake is van omruilen van een product, dan worden de meer- en minderkosten verrekend. Tevens wordt in rekening gebracht een toeslag voor verzendkosten voor het opnieuw toezenden van het door ons om te ruilen product. In geval van omruiling komen dus de kosten voor het retourneren en opnieuw toezenden altijd voor uw rekening.

Terugbetalen
Indien u het bedrag van de aankoop reeds geheel of gedeeltelijk betaald heeft, dan zullen wij uiterlijk binnen 7 werkdagen (wettelijke termijn is 14 dagen), nadat wij de goederen in goede staat terug hebben ontvangen, het bedrag van de aankoop op uw bankrekening overmaken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing bij goederen:
die tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties.
die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (deze goederen zijn te herkennen aan de afkorting VT achter het bestelnummer).
die vallen onder de categorie hygiëne.
die, waarvan de sealverpakking c.q. verzegeling is verbroken.

Verzendkosten
Op de volgende manieren kunnen wij de door u bestelde artikelen laten bezorgen, t.w.:

Afleveringen in Nederland en België met de pakketdienst:
Wij versturen goederen alleen met een pakketdienst. Indien u niet thuis bent, dan kan de pakketdienst in voorkomende gevallen het pakket bijvoorbeeld bij de buren afleveren. Er moet worden getekend voor ontvangst van het pakket.

Uw bijdrage in de verzendkosten is: 8,95 EUR (Nederland) en 9,95 EUR (Belgiè)
Uw bijdrage in de verzendkosten voor volumegoederen is: 14,95 EUR
(Volume goederen zijn herkenbaar door de toevoeging van VT -volume transport-  achter de artikelcode.

Procedure melding Niet Thuis bericht
Voor zover mogelijk wordt u, via het bij de opdracht opgegeven e-mail adres, tijdig geïnformeerd over het te verwachten moment van afleveren. De vervoerder c.q. pakketdienst zal nadat bij een eerste afleverpoging niemand thuis is aangetroffen een niet thuis bericht achterlaten. Op dit bericht wordt aangegeven of het pakket is afgeleverd bij de “buren” of wordt verzocht om een afspraak te maken (via het internet of telefonisch) teneinde het pakket alsnog (2e poging) te kunnen afleveren. Indien u niet binnen 5 dagen contact heeft opgenomen met de vervoerder/pakketdienst, dan zal het pakket na deze 5 dagen door de vervoerder/ pakketdienst worden geretourneerd aan ons magazijn. Indien bij een 2e afleverpoging niemand thuis wordt aangetroffen, wordt eveneens een niet thuis bericht achtergelaten met de mededeling dat het pakket op een nader aangegeven adres kan worden afgehaald. Indien het pakket daarna niet binnen 5 dagen is afgehaald, wordt het pakket geretourneerd aan afzender. Zodra een pakket retour is gekomen, omdat niet is voldaan aan het verzoek van de vervoerder/ pakketdienst een afspraak te maken om te kunnen afleveren, wordt het bedrag van de aankoop gecrediteerd. De gemaakte verzendkosten worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.

Wilt u de Algemene Voorwaarden nog een keer inzien of afdrukken, klik dan hier